Služby

1. Potvrdenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta
10 €
2. Vyšetrenie hladiny FeNO
15 €
3. Poplatok za nedodržanie a blokovanie dohodnutého termínu

Tento poplatok je aplikovaný v prípade, že pacient sa z dohodnutého termínu vopred neodhlási – či už osobne alebo prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu ambulancie

 5 €
4. Vyšetrenie mimo ordinačného času – prvovyšetrenie
20 €
5. Vyšetrenie mimo ordinačného času – kontrolné
10 €
6. Ročný poplatok za služby telefonickej a mailovej podpory
Táto služba obsahuje:
– Oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným pacientom
–  Mailová komunikácia s pacientom – krátka konzultácia ohľadom zdravotného stavu pacienta, poradenstvo apod.
– Odosielanie elektronických receptov
Tento poplatok je jednorazový, služba je k dispozícii 12 mesiacov od jej uhradenia. Mailová podpora je dostupná na adrese mhantakova@gmail.com, telefonická na čísle 0918 243 490 počas pracovnej doby ambulancie.
10 €

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť, mimo zdravotného poistenia

 
1. Prvé kompletné vyšetrenie, zhodnotenie stavu a plán ďalších vyšetrení a liečby
50 €
2. Kontrolné vyšetrenie
10 €
3. Prick testy – za každý vpich
2 €
4. Krvné odbery – za každú skúmavku (indikované iným lekárom)
3 €
5. Podanie injekcie (indikované iným lekárom)
5 €
6. Podanie infúzie v trvaní 10-30 min.
15 €
7. Spirometrické vyšetrenie základné
12 €
8. Bronchodilatačný test
20 €
9. Hodnotenie laboratórnych výsledkov od iných lekárov
 8 €
10. Individuálna konzultácia ohľadom zdravotného stavu, nevyžadujúca vyšetrenie, za každých začatých 15 min.
15 €
11. Výdychový expozičný test na vyšetrenie laktózovej intolerancie alebo SIBO syndrómu
25 €
12. Opätovné vystavenie receptu (pri strate alebo vypršaní platnosti)
2 €