Služby

1. Vyšetrenie pre administratívne účely na žiadosť pacienta
8€
2. Vyšetrenie hladiny FeNO
12€
3. Poplatok za nedodržanie a blokovanie dohodnutého termínu
2€

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, mimo zdravotného poistenia

 
1. Prvé kompletné vyšetrenie, zhodnotenie stavu a plán ďalších vyšetrení a liečby
30€
2. Kontrolné vyšetrenie
10
3. Prick testy – za každý vpich
2€
4. Krvné odbery – za každú skúmavku
3€
5. Podanie injekcie intravenózne 5€
6. Podanie injekcie intramuskulárne alebo subkutánne
4€
7. Podanie infúzie v trvaní 10-30 min.
8€
8. Odber biologického materiálu (spútum, moč, výtery), za každý odber
8€
9. Spirometrické vyšetrenie základné  10€
10. Bronchodilatačný test
20€
11. Hodnotenie laboratórnych výsledkov
8€
12. Vystavenie správy v niektorom zo svetových jazykov
50€
13. Individuálna konzultácia ohľadom zdravotného stavu, nevyžadujúca vyšetrenie, za každých začatých 15 min.
8€