O ambulancii

Lekár: MUDr. Marína Hantáková

Sestra: Marta Balážová

Lekár roka 2013

Ocenenie