Úvod

Vitajte na internetovej stránke Ambulancie klinickej imunológie a alergológie spoločnosti Lekia s.r.o. v Ilave.

Oznam 1:

Ambulancia je v dobe od štvrtka 30.6. do štvrtka 7.7.2022 zatvorená z dôvodu dovolenky. Zastupovanie obvodní lekári podľa miestnej príslušnosti.

Oznam 2:

Informácia k epidémii vírusu Covid-19

Pacienti s akútnym respiračným ochorením – horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie – kontaktujte prosím Vášho všeobecného lekára telefonicky.

Oznam 3:

Naša ambulancia službu telefonickej a mailovej podpory pre našich pacientov.

 Obsahom tejto nadštandardnej služby, ktorá nie je spojená s výkonom zdravotnej starostlivosti, je:

  •  Oznámenie o neprítomnosti lekára objednaným pacientom

  • Predvolanie pacienta ohľadom laboratórnych výsledkov

  • Upozornenie na termín vakcinácie

  • Mailová komunikácia s pacientom – krátka konzultácia ohľadom zdravotného stavu pacienta, poradenstvo apod.

 Mailová podpora je dostupná na adrese, ktorú pacientovi oznámime, rovnako ako príslušné telefónne číslo.

 Poplatok za služby telefonickej a mailovej podpory vo výške 10 € je jednorazový, služba je k dispozícii 12 mesiacov od jej zaplatenia. Bližšie informácie o tejto novej službe Vám radi poskytneme v ambulancii.

Oznam 4:

Naša ambulancia službu vyšetrenia výdychovým testom s použitím prístroja Gastrolyzer:

  • vyšetrenie laktózovej intolerancie

  • vyšetrenie fruktózovej intolerancie

  • vyšetrenie SIBO syndrómu

.